Μπύρες – Ποτά

ΜΠΥΡΕΣ

Άλφα

3,00 €

Άλφα βαρέλι μικρό

3,00 €

Άλφα βαρέλι μεγάλο

4,00 €

Amstel

3,00 €

Βεργίνα

3,00 €

Βεργίνα κόκκινη

3,00 €

Έζα άνευ

3,00 €

Μαμος

3,50 €

Kaiser

3,50 €

Νύμφη

3,50 €

ΡΕΤΣΙΝΕΣ

Μαλαματίνα

3,00 €

Τυρνάβου

3,00 €

Γεωργιάδη

3,00 €

ΤΣΙΠΟΥΡΑ

Τσίπουρο ΕΝΤΕΚΑ 50ml

2,50 €

Τσίπουρο χύμα 50ml

2,00 €

Τσίπουρο ΕΝΤΕΚΑ 200ml

7,50 €

Τσίπουρο χύμα 200ml

6,50 €

ΚΡΑΣΙ

Λευκό χύμα

4,50 €-0.5lt/8,00 €-1lt

Κόκκινο χύμα

4,50 €-0.5lt/8,00 €-1lt

Ροζέ χύμα

4,50 €-0.5lt/8,00 €-1lt

X