Καφέδες

Νες καφέ/Φραπέ

2,00 €

Freddo espresso

2,50 €

Freddo Cappuccino

2,50 €

Ελληνικός Μονός

1,50 €

Ελληνικός Διπλός

2,00 €

Σοκολάτα

2,50 €

Αναψυκτικά

1,50 €

X