για να παραγγείλετε στο κατάστημα

για να παραγγείλετε για Delivery & Take Away

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, ΦΠΑ, δημοτικοί φόροι & σερβιτόροι.

Οι τιμές του καταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Αγορανομικός Υπεύθυνος : Λαβαντσιώτης Γεώργιος

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από ‘άτομα κάτω των 18 ετών.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛHΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT RECEIVED ( RECEIPT – INVOICE)

X